X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مدیریت پروژه
  
 در این وبلاگ مفاهیم و کاربردهای مدیریت پروژه و حوزه های مرتبط با آن مورد بحث قرار می گیرد
 
آرشیو
موضوع بندی
 
شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1386
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)

در سال 2003 انستیتو مدیریت پروژه امریکا (PMI) مدل استاندارد بلوغ سازمانی مدیریت پروژه یا OPM3 را براساس تجارب حاصله از اجرای استاندارد PMBOK ارائه نمود. این مدل جهت کمک به سازمانهائی طراحی شده که دارای فعالیتهای پروژهای بوده و قصد دارند استراتژیهای خود را با موفقیت بمرحله اجرا گذراند.

این مدل متشکل از 3 عنصر کلیدی متعامل با هم میباشد:

 

دانش، ارزیابی و بهبود.

 

-        عنصر دانش که طی آن استفاده کننده بر محتوای استاندارد PMBOK مسلط شده و با ایده مدیریت سازمانی و همچنین بلوغ سازمانی مدیریت پروژه و متدولوژی مربوطه آشنا میگردد.

-        عنصر ارزیابی که طی آن سازمان موقعیت جاری خود را با استاندارد تعیین نموده و ضعفها و قوتهای خودش را شناسایی میکند. در این عنصر روشها، فرایندها و رویههایی که یک سازمان میتواند با استفاده از آنها میزان بلوغ خودش را ارزیابی کند ارائه میگردد.

-        عنصر بهبود که ارائه دهنده مسیر و فرایند حرکت از وضع موجود به وضعیت بلوغ یافته است. در این عنصر تغییرات و بهبودهای اصلی که منتهی به افزایش بلوغ و از بین بردن نقاط ضعف مشخص شده در عنصر ارزیابی است.

OPM3 برای استفاده در سازمانهایی کاربرد دارد که بطور ماهوی درگیر فعالیتهای مدیریت پروژه میباشند. نقطه قوت این مدل اتصالی است که بین برنامهریزی استراتژیک و اجرا برقرار نموده بصورتی که نتایج و خروجیهای هر پروژه را قابل پیشبینی، قابل اطمینان و پایدار نموده و همبستگی بین نتایج و موفقیت سازمان را بصورت زیر برقرار مینماید:

-      بهترین تجارب را در پشتیبانی اجرایی استراتژی سازمانی از طریق اجرای موفقیتآمیز پروژهها تعیین مینماید.

-      توانمندیهای ویژه هر سازمان و وابستگیهای بین آنها را تعیین مینماید.

-      توانمندیها و بهترین تجارب سازمان را نه تنها در مدیریت پروژه بلکه در فرایندهای کسب و کار و برنامهریزیهای اجرایی مشخص میکند.

-      ارائه دهنده ابزاری برای ارزیابی بلوغ سازمانی مرتبط با توانمندیها و بهترین تجارب میباشد.

-      ارائهدهنده مبانی اولیهای است که سازمانها میتوانند به کمک آنها بلوغ مدیریت پروژه خود را بهبود بخشند.

-      ارائهدهنده راهنمای انعطاف پذیری در بکارگیری برای هر سازمانی با نیازهای خاص خود میباشد.

-      این مدل بر مبنای استاندارد PMBOK استوار بوده که در سطح جهان رواج دارد.

-      از تجارب مدیران پروژه، متخصصین و مشاوران صدها پروژه در صنایع مختلف و مناطق جغرافیایی مختلف بهرهمند میباشد.


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 91696


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها